رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبرگزاری فارس هک شد

خبرگزاری فارس هک شد سایت خبرگزاری فارس، هک و از دسترس خارج شده است خبرگزاری فارس با تایید این موضوع در کانال تلگرامی خود نوشت: گروه فنی در حال بررسی موضوع و اصلاح آن است

خبرگزاری فارس هک شد

سایت خبرگزاری فارس، هک و از دسترس خارج شده است

خبرگزاری فارس با تایید این موضوع در کانال تلگرامی خود نوشت: گروه فنی در حال بررسی موضوع و اصلاح آن است