رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بورل: باید برای زمستان اوکراین فکری کنیم

بورل: باید برای زمستان اوکراین فکری کنیم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: باید به حمایت خود ادامه دهیم و مواد بیشتری را برای اوکراینی‌ها فراهم کنیم تا زمستان بدون برق را پشت سر بگذارند. این به معنای چیزهای زیادی است.

بورل: باید برای زمستان اوکراین فکری کنیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: باید به حمایت خود ادامه دهیم و مواد بیشتری را برای اوکراینی‌ها فراهم کنیم تا زمستان بدون برق را پشت سر بگذارند. این به معنای چیزهای زیادی است.