رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان ثبت‌ نام الکترونیک اتباع غیر ایرانی در سامانه «ثنا»

امکان ثبت‌ نام الکترونیک اتباع غیر ایرانی در سامانه «ثنا» امکان ثبت‌ نام الکترونیک اتباع غیر ایرانی در سامانه «ثنا» عملیاتی شد. اتباع غیرایرانیِ مقیم در ایران، می‌بایست از طریق مراجعه‌ی حضوری به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری جهت طرح و پیگیری امور قضائی خود اقدام […]

امکان ثبت‌ نام الکترونیک اتباع غیر ایرانی در سامانه «ثنا»

امکان ثبت‌ نام الکترونیک اتباع غیر ایرانی در سامانه «ثنا» عملیاتی شد.

اتباع غیرایرانیِ مقیم در ایران، می‌بایست از طریق مراجعه‌ی حضوری به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری جهت طرح و پیگیری امور قضائی خود اقدام کنند.