رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان جهانی بهداشت نام «آبله میمون» را تغییر داد

سازمان جهانی بهداشت نام «آبله میمون» را تغییر داد سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه اعلام کرد نام بیماری «آبله میمون» (monkeypox) را با توجه به اینکه این نام ممکن است نژادپرستانه باشد به «mpox» تغییر داده است. این نهاد سازمان ملل گفته هنگامی که چند ماه پیش این بیماری شیوع پیدا کرد گزارش‌هایی دریافت کرده […]

سازمان جهانی بهداشت نام «آبله میمون» را تغییر داد

سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه اعلام کرد نام بیماری «آبله میمون» (monkeypox) را با توجه به اینکه این نام ممکن است نژادپرستانه باشد به «mpox» تغییر داده است.

این نهاد سازمان ملل گفته هنگامی که چند ماه پیش این بیماری شیوع پیدا کرد گزارش‌هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه از نام این بیماری در برخی اجتماعات به صورت نژادپرستانه استفاده شده است.