رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدودف ناتو را تهدید کرد

مدودف ناتو را تهدید کرد دیمتری مدودف معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه سه‌شنبه شب گفت که تجهیز کی یف به سامانه پاتریوت توسط ناتو، آن را هدفی قانونی برای حمله نیروهای مسلح روسیه قرار خواهد داد.

مدودف ناتو را تهدید کرد

دیمتری مدودف معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه سه‌شنبه شب گفت که تجهیز کی یف به سامانه پاتریوت توسط ناتو، آن را هدفی قانونی برای حمله نیروهای مسلح روسیه قرار خواهد داد.