رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«المیرا شریفی‌مقدم» با گویندگی خبر خداحافظی کرد؟

«المیرا شریفی‌مقدم» با گویندگی خبر خداحافظی کرد؟ «شریفی‌مقدم» در گفت‌وگو با تسنیم: صحبت‌های من کاملاً واضح بوده است، من هیچ‌وقت خداحافظی نکرده‌ام و این اتفاق برای همه مجریان می‌افتد که بخواهند فضاهای جدیدی را تجربه کنند. با درخواست خودم به سیما رفتم و برنامه اجرا کردم، امکان دارد دوباره گویندگی خبر را هم انجام دهم […]

«المیرا شریفی‌مقدم» با گویندگی خبر خداحافظی کرد؟

«شریفی‌مقدم» در گفت‌وگو با تسنیم:
صحبت‌های من کاملاً واضح بوده است، من هیچ‌وقت خداحافظی نکرده‌ام و این اتفاق برای همه مجریان می‌افتد که بخواهند فضاهای جدیدی را تجربه کنند.

با درخواست خودم به سیما رفتم و برنامه اجرا کردم، امکان دارد دوباره گویندگی خبر را هم انجام دهم و این یک اتفاق خیلی طبیعی است که همه مجریان به شبکه‌های مختلف منتقل می‌شوند.


جدیدترین خبرها