رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس عدلیه: قوه قضاییه باید مرجع و ملجاء تظلم‌خواهی همه آحاد جامعه باشد

رئیس عدلیه: قوه قضاییه باید مرجع و ملجاء تظلم‌خواهی همه آحاد جامعه باشد محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و بازاریان: مجموعه اصناف کشور نه در کنار نظام و انقلاب، که در متن نظام و انقلاب بودند و طی بیش از ۴ دهه اخیر در رفع مسائل عدیده‌ای مشارکت داشتند قوه قضاییه […]

رئیس عدلیه: قوه قضاییه باید مرجع و ملجاء تظلم‌خواهی همه آحاد جامعه باشد

محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و بازاریان:
مجموعه اصناف کشور نه در کنار نظام و انقلاب، که در متن نظام و انقلاب بودند و طی بیش از ۴ دهه اخیر در رفع مسائل عدیده‌ای مشارکت داشتند

قوه قضاییه باید مرجع و ملجاء تظلم‌خواهی همه آحاد جامعه باشد؛ هر صنف، قشر و جریانی که حتی ممکن است سلیقه و عقیده‌اش نیز با ما منطبق نباشد چنانچه تظلم‌خواه بود، دستگاه قضایی در چارچوب قوانین، ملزم است به تظلم خواهی او رسیدگی کند./میزان