رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میلاد فدایی اصلی با قرار وثیقه آزاد شد

میلاد فدایی اصلی با قرار وثیقه آزاد شد میلاد فدایی اصل روزنامه نگار ساعتی قبل با صدور قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. صبا شعردوست، همسر او همچنان در بازداشت است./شرق

میلاد فدایی اصلی با قرار وثیقه آزاد شد

میلاد فدایی اصل روزنامه نگار ساعتی قبل با صدور قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

صبا شعردوست، همسر او همچنان در بازداشت است./شرق