رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمستان سخت اروپا یقه ایران را گرفت

زمستان سخت اروپا یقه ایران را گرفت روزنامه آرمان امروز نوشت: با تشديد چالش هاي گازي اروپا در حاليکه سياستگذاران گازي براي بهره گيري از زمستان سخت اروپا برنامه ريزي کرده بودند اما به نظر مي رسد، مشکلات غرب در حوزه انرژي کاهش يافته اما زمستان سخت گريبان دومين دارنده ذخاير گازي جهان را گرفته […]

زمستان سخت اروپا یقه ایران را گرفت

روزنامه آرمان امروز نوشت: با تشديد چالش هاي گازي اروپا در حاليکه سياستگذاران گازي براي بهره گيري از زمستان سخت اروپا برنامه ريزي کرده بودند اما به نظر مي رسد، مشکلات غرب در حوزه انرژي کاهش يافته اما زمستان سخت گريبان دومين دارنده ذخاير گازي جهان را گرفته است.

رئيسي در جريان انتخابات رياست جمهوري دلايل کسري گاز را به عملکرد دولت دوازدهم نسبت داده بود اما حال وزير نفت دولت سیزدهم نيز از از کسري ۲۰۰ ميليون متر مکعبي و نياز اين صنعت به سرمايه گذاري ۱۶۰ ميليارد دلاري سخن گفته است.

عمق فاجعه زماني خودنمايي مي کند که برخي از سايت هاي خبري از قطعي گاز برخي از شرکت هاي پتروشيمي خبر داده اند يا اينکه دولت نسبت به قطعي گاز انها هشدار داده است.