رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محسن رضایی: نرخ مالیات افزایش نمی‌یابد / کالابرگ در سراسر کشور اجرا می‌شود

محسن رضایی: نرخ مالیات افزایش نمی‌یابد / کالابرگ در سراسر کشور اجرا می‌شود دبیر ستاد اقتصادی دولت: نرخ مالیات در بودجه سال آینده افزایش نمی یابد بلکه با افزایش جدید مودیان مالیاتی سعی می‌کنیم درآمد مالیاتی را افزایش دهیم. کالا برگ الکترونیکی بعد از مرحله آزمایشی در سراسر کشور اجرا می‌شود. طرح کالابرگ به صورت […]

محسن رضایی: نرخ مالیات افزایش نمی‌یابد / کالابرگ در سراسر کشور اجرا می‌شود

دبیر ستاد اقتصادی دولت:

نرخ مالیات در بودجه سال آینده افزایش نمی یابد بلکه با افزایش جدید مودیان مالیاتی سعی می‌کنیم درآمد مالیاتی را افزایش دهیم.

کالا برگ الکترونیکی بعد از مرحله آزمایشی در سراسر کشور اجرا می‌شود.

طرح کالابرگ به صورت آزمایشی در سه استان در حال اجرا است و اجرای آن در کل کشور بستگی به رفع ایرادات آن دارد.