رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسلامی: تحریم‌ها لغو شود به تعهدات برجامی برمی‌گردیم

اسلامی: تحریم‌ها لغو شود به تعهدات برجامی برمی‌گردیم رئیس سازمان انرژی اتمی: هر روزی که تحریم‌ها را لغو کنند ما نیز به تعهدات در قالب برجام برمی‌گردیم. مکان‌هایی که بازرسان آژانس بازرسی کرده‌اند، یکی گاوداری، یکی معدن متروکه و یکی ضایعات‌فروشی است که گفته می‌شود محل فعالیت هسته‌ای ایران بوده؛ در یک ضایعاتی نمونه‌برداری کرده‌اند. […]

اسلامی: تحریم‌ها لغو شود به تعهدات برجامی برمی‌گردیم

رئیس سازمان انرژی اتمی:
هر روزی که تحریم‌ها را لغو کنند ما نیز به تعهدات در قالب برجام برمی‌گردیم.

مکان‌هایی که بازرسان آژانس بازرسی کرده‌اند، یکی گاوداری، یکی معدن متروکه و یکی ضایعات‌فروشی است که گفته می‌شود محل فعالیت هسته‌ای ایران بوده؛ در یک ضایعاتی نمونه‌برداری کرده‌اند.

ممکن است جایی ضایعاتی وارد شده باشد که آلودگی داشته باشد؛ ضایعات از عراق و کشور‌های مختلف می‌آید.