رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انگلیس ۱۰ شخصیت ایرانی را به بهانه مسائل حقوق بشری تحریم کرد

انگلیس ۱۰ شخصیت ایرانی را به بهانه مسائل حقوق بشری تحریم کرد دولت انگلیس در ادامه رویکرد مداخله‌جویانه غرب در امور داخلی ایران و تلاش برای تنفس مصنوعی به اغتشاشگران، مسائل حقوق بشری را بهانه و ۱۰ شخصیت ایرانی را تحریم کرد.

انگلیس ۱۰ شخصیت ایرانی را به بهانه مسائل حقوق بشری تحریم کرد

دولت انگلیس در ادامه رویکرد مداخله‌جویانه غرب در امور داخلی ایران و تلاش برای تنفس مصنوعی به اغتشاشگران، مسائل حقوق بشری را بهانه و ۱۰ شخصیت ایرانی را تحریم کرد.