رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پوتین: سلطه جویی غرب، احتمال درگیری جهانی را افزایش می دهد

پوتین: سلطه جویی غرب، احتمال درگیری جهانی را افزایش می دهد پوتین در پیامی به نشست وزیران دفاع سازمان همکاری “شانگهای”: احتمال بالقوه درگیری در جهان که تنها پیامد مستقیم تلاش های نخبگان غرب برای حفظ تسلط سیاسی، مالی، نظامی و عقیدتی از هر راه ممکن است، افزایش می یابد زیرا آنان به صوت عمدی، […]

پوتین: سلطه جویی غرب، احتمال درگیری جهانی را افزایش می دهد

پوتین در پیامی به نشست وزیران دفاع سازمان همکاری “شانگهای”:

احتمال بالقوه درگیری در جهان که تنها پیامد مستقیم تلاش های نخبگان غرب برای حفظ تسلط سیاسی، مالی، نظامی و عقیدتی از هر راه ممکن است، افزایش می یابد زیرا آنان به صوت عمدی، بی ثباتی و هرج و مرج را تشدید و شرایط بین المللی را وخیم می کند.