رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان ملل قطعنامه‌ای برای کاهش زباله فضایی تصویب کرد

سازمان ملل قطعنامه‌ای برای کاهش زباله فضایی تصویب کرد ‌ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از کشورها خواسته شده تا آزمایش‌های ضد ماهواره صعود مستقیم (ASAT) که زباله‌های فضایی ایجاد می‌کند را انجام ندهند. ‌ ایالات متحده این تصمیم را در حالی گرفته که ایستگاه فضایی بین المللی […]

سازمان ملل قطعنامه‌ای برای کاهش زباله فضایی تصویب کرد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از کشورها خواسته شده تا آزمایش‌های ضد ماهواره صعود مستقیم (ASAT) که زباله‌های فضایی ایجاد می‌کند را انجام ندهند.

ایالات متحده این تصمیم را در حالی گرفته که ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) در سال گذشته، در معرض خطر برخورد با بیش از ۱۵۰۰ زباله فضایی یک ASAT روسی بوده است.

هرچند در این قطعنامه توسعه یا آزمایش سیستم‌های ASAT ممنوع نشده، اما از انجام آنها به نحوی که باعث ایجاد زباله فضایی بشود، جلوگیری می‌کند.