رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آلمان احضار سفیر ایران را تأیید کرد

آلمان احضار سفیر ایران را تأیید کرد سخنگوی وزارت خارجه آلمان احضار سفیر ایران در واکنش به اعدام یکی از متهمان حوادث اخیر را تأیید کرد. این مقام آلمانی گفت برلین و اتحادیه اروپا در حال بررسی اقدامات دیگری علیه ایران هستند.

آلمان احضار سفیر ایران را تأیید کرد

سخنگوی وزارت خارجه آلمان احضار سفیر ایران در واکنش به اعدام یکی از متهمان حوادث اخیر را تأیید کرد.

این مقام آلمانی گفت برلین و اتحادیه اروپا در حال بررسی اقدامات دیگری علیه ایران هستند.


جدیدترین خبرها