رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«شی» با ریاض قرارداد استراتژیک بسته؛ ما هم «سرکاریم» به شانگهای می‌نازیم!

«شی» با ریاض قرارداد استراتژیک بسته؛ ما هم «سرکاریم» به شانگهای می‌نازیم! محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا: آقای ‎شی از پکن رفته ریاض و با بزرگترین متحد ‎آمریکا در منطقه و جدی ترین رقیب اقتصادی و سیاسی ایران، قرارداد استراتژیک بسته و برای هم کلی نوشابه باز کرده اند و در همین حال ما سر […]

«شی» با ریاض قرارداد استراتژیک بسته؛ ما هم «سرکاریم» به شانگهای می‌نازیم!

محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا: آقای ‎شی از پکن رفته ریاض و با بزرگترین متحد ‎آمریکا در منطقه و جدی ترین رقیب اقتصادی و سیاسی ایران، قرارداد استراتژیک بسته و برای هم کلی نوشابه باز کرده اند

و در همین حال ما سر کاریم و روی ‎دیوار چین یادگاری می نویسیم و به پیمان شانگهای می‌نازیم