رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عماد افروغ، جامعه‌شناس: گوش شنوایی در میان مسئولان ما وجود ندارد

عماد افروغ، جامعه‌شناس: گوش شنوایی در میان مسئولان ما وجود ندارد/ دروغ الی ماشاالله جاری و ساری است/ همه ما بازی خورده‌ایم /انتخاب

عماد افروغ، جامعه‌شناس: گوش شنوایی در میان مسئولان ما وجود ندارد/ دروغ الی ماشاالله جاری و ساری است/ همه ما بازی خورده‌ایم /انتخاب