رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ریاض: حرف‌های خوبی از ایران می‌شنویم

ریاض: حرف‌های خوبی از ایران می‌شنویم وزیر خارجه عربستان با تاکید بر این‌که «ایران همسایه ما است» افزود که حرف‌های مثبتی از ایران می‌شنویم و امیدواریم این حرف‌ها به روابط مثبت تبدیل شود.

ریاض: حرف‌های خوبی از ایران می‌شنویم

وزیر خارجه عربستان با تاکید بر این‌که «ایران همسایه ما است» افزود که حرف‌های مثبتی از ایران می‌شنویم و امیدواریم این حرف‌ها به روابط مثبت تبدیل شود.