رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بین نارضایتی و کسانی که در خیابان علیه نظام شعار می دهند یک شکاف بزرگ وجود دارد.

حسین مرعشی دبیرکل کارگزاران سازندگی:بین نارضایتی و کسانی که در خیابان علیه نظام شعار می دهند یک شکاف بزرگ وجود دارد. نارضایتی بالای ۷۵ درصد است ولی ممکن است در خیابان ۵ درصد مردم درگیر باشند. تا زمانی که این شکاف و فرصت وجود دارد، جمهوری اسلامی باید از آن استفاده کند که نمی کند./سازندگی

حسین مرعشی دبیرکل کارگزاران سازندگی:بین نارضایتی و کسانی که در خیابان علیه نظام شعار می دهند یک شکاف بزرگ وجود دارد.

نارضایتی بالای ۷۵ درصد است ولی ممکن است در خیابان ۵ درصد مردم درگیر باشند. تا زمانی که این شکاف و فرصت وجود دارد، جمهوری اسلامی باید از آن استفاده کند که نمی کند./سازندگی