رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو شورای شهر شهریار دستگیر شد

عضو شورای شهر شهریار دستگیر شد عسکری‌پور، دادستان شهریار: یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهرستان شهریار به اتهام ارتشاء و اختلاس بازداشت شد. دستگاه قضایی با جدیت در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدام می‌کند.

عضو شورای شهر شهریار دستگیر شد

عسکری‌پور، دادستان شهریار:

یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهرستان شهریار به اتهام ارتشاء و اختلاس بازداشت شد.

دستگاه قضایی با جدیت در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدام می‌کند.