رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییسی بر شناسایی فوری عوامل شهادت مولوی عبدالواحد ریگی تاکید کرد

رییسی بر شناسایی فوری عوامل شهادت مولوی عبدالواحد ریگی تاکید کرد رئیس جمهوری: از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی انتظار دارم با فوریت عوامل شهادت مولوی عبدالواحد ریگی را شناسایی و به منظور مجازات قانونی در اختیار دستگاه عدالت قرار دهند./تسنیم

رییسی بر شناسایی فوری عوامل شهادت مولوی عبدالواحد ریگی تاکید کرد

رئیس جمهوری:
از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی انتظار دارم با فوریت عوامل شهادت مولوی عبدالواحد ریگی را شناسایی و به منظور مجازات قانونی در اختیار دستگاه عدالت قرار دهند./تسنیم