رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت بیش از ۵۳۷ هزار تولد و ۲۰۸ هزار فوتی در نیمه نخست سال

ثبت بیش از ۵۳۷ هزار تولد و ۲۰۸ هزار فوتی در نیمه نخست سال/تهران همچنان در صدر بر اساس آمار ثبت احوال کشور نرخ ولادت در ۶ ماهه نخست سال جاری ۵۳۷ هزار و ۱۲۷ مورد و تعداد فوتی‌ها در همین مدت ۲۰۸ هزار و ۱۷۷ مورد ثبت شده است. از مجموع ولادت‌های ثبت شده […]

ثبت بیش از ۵۳۷ هزار تولد و ۲۰۸ هزار فوتی در نیمه نخست سال/تهران همچنان در صدر

بر اساس آمار ثبت احوال کشور نرخ ولادت در ۶ ماهه نخست سال جاری ۵۳۷ هزار و ۱۲۷ مورد و تعداد فوتی‌ها در همین مدت ۲۰۸ هزار و ۱۷۷ مورد ثبت شده است.

از مجموع ولادت‌های ثبت شده در ۶ ماهه نخست سال جاری در کشور استان‌ تهران با ۶۸ هزار و ۹۱۹ نفر و از مجموع فوت‌های ثبت شده طی این مدت با ۳۱ هزار و ۵۰۸ فوت در صدر قرار دارد.