رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور «اژه‌ای» برای تعیین تکلیف وضعیت کالاهای قاچاق و متروکه در انبارها

دستور «اژه‌ای» برای تعیین تکلیف وضعیت کالاهای قاچاق و متروکه در انبارها رئیس قوه‌قضائیه: در راستای پیگیری وضعیت کالاهای قاچاق و متروکه گزارشی تهیه و تعیین تکلیف شود تا یکبار برای همیشه وضعیت این کالاها که در انبارها مانده‌اند، مشخص شود. این کالاها با توجه به تعیین تکلیف نشدن در حال از بین رفتن است.

دستور «اژه‌ای» برای تعیین تکلیف وضعیت کالاهای قاچاق و متروکه در انبارها

رئیس قوه‌قضائیه:

در راستای پیگیری وضعیت کالاهای قاچاق و متروکه گزارشی تهیه و تعیین تکلیف شود تا یکبار برای همیشه وضعیت این کالاها که در انبارها مانده‌اند، مشخص شود.

این کالاها با توجه به تعیین تکلیف نشدن در حال از بین رفتن است.