رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلیس راهور: در تصادفات فقط خسارت های بالای ۲۰ میلیون تومان نیاز به کروکی پلیس دارد

پلیس راهور: در تصادفات فقط خسارت های بالای ۲۰ میلیون تومان نیاز به کروکی پلیس دارد رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در تصادفاتی که خسارت تا بیست میلیون تومان است رانندگان نیازی نیست منتظر حضور پلیس باشند؛ ترافیک درست نکنید‌‌.

پلیس راهور: در تصادفات فقط خسارت های بالای ۲۰ میلیون تومان نیاز به کروکی پلیس دارد

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در تصادفاتی که خسارت تا بیست میلیون تومان است رانندگان نیازی نیست منتظر حضور پلیس باشند؛ ترافیک درست نکنید‌‌.