رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آنجلینا جولی از سمت فرستاده ویژه کمیساریای عالی کناره گیری کرد.

آنجلینا جولی از سمت فرستاده ویژه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کناره گیری کرد.

آنجلینا جولی از سمت فرستاده ویژه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کناره گیری کرد.