رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنایه توئیتری غلامحسین کرباسچی به سخنان مدیر روابط عمومی دیوانعالی کشور

کنایه توئیتری غلامحسین کرباسچی به سخنان مدیر روابط عمومی دیوانعالی کشور

کنایه توئیتری غلامحسین کرباسچی به سخنان مدیر روابط عمومی دیوانعالی کشور