رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقوط خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه

سقوط خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه به کمترین مقدار در ۳ سال گذشته و حدود یک-سوم سال پیش رسید. در شرایطی که قدرت خرید مردم (به ویژه برای کالاهای خارجی) به شدت سقوط پیدا کرده است، سفرهای خارجی کم است و حتی خرید خانه ایرانیان در ترکیه به […]

سقوط خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه

خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه به کمترین مقدار در ۳ سال گذشته و حدود یک-سوم سال پیش رسید.

در شرایطی که قدرت خرید مردم (به ویژه برای کالاهای خارجی) به شدت سقوط پیدا کرده است، سفرهای خارجی کم است و حتی خرید خانه ایرانیان در ترکیه به شدت کاهش یافته است، موج جدید صعود قیمت دلار توسط عوامل دولتی و ذینفعان در بنگاهها و بانکهای خصولتی و بخش خصوصی رانتی عملیاتی شد.

هنوز مردم از زیر بار ۴ سال ابرتورم دولت قبل کمر راست نکرده اند، که با حذف ارز ترجیحی و پس از آن سونامی افزایش قیمت دلار، موج جدیدی از ابرتورم به حرکت درآمده است.

اگر دولت خود پشت ماجرا نیست، چگونه است که ایادی رسانه ی و دلالان و سفته بازان با آزادی عمل کامل بازار ارز را به هرج و مرج کشانده اند، بی آن که هیچ گونه برخوردی با آنها صورت گیرد، آن هم در شرایطی که شدت عمل در همه زمینه های دیگر اعمال می شود.


جدیدترین خبرها