رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رای بدوی پرونده الهام افکاری صادر شد

رای بدوی پرونده الهام افکاری صادر شد خبرگزاری مهر نوشت: رأی اولیه (الهام.الف) یکی از متهمان زن فعال در اغتشاشات شهر شیراز صادر شد. براساس حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب شیراز، این خانم که رسانه‌های معاند طی هفته‌های گذشته فضاسازی های سنگینی را پیرامون بازداشت او ایجاد کرده بودند، به اتهام قصد ایجاد اخلال […]

رای بدوی پرونده الهام افکاری صادر شد

خبرگزاری مهر نوشت:
رأی اولیه (الهام.الف) یکی از متهمان زن فعال در اغتشاشات شهر شیراز صادر شد.

براساس حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب شیراز، این خانم که رسانه‌های معاند طی هفته‌های گذشته فضاسازی های سنگینی را پیرامون بازداشت او ایجاد کرده بودند، به اتهام قصد ایجاد اخلال و ناامنی از طریق مشارکت در فراخوان‌های معاندین نظام در فضای مجازی به پنج سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور و منع از فعالیت در فضای مجازی به مدت دوسال محکوم شده است.

رأی صادره قابل تجدید نظر خواهی است.


جدیدترین خبرها