رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار دوجانبه وزیر‌امور خارجه ایران با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن

دیدار دوجانبه وزیر‌امور خارجه ایران با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در حاشیه نشست بغداد۲،دیدار دوجانبه میان امیر عبداللهیان و پادشاه اردن برگزار شد/شرق

دیدار دوجانبه وزیر‌امور خارجه ایران با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن

در حاشیه نشست بغداد۲،دیدار دوجانبه میان امیر عبداللهیان و پادشاه اردن برگزار شد/شرق