رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش: ازدواج کردن و فرزندآوری یک تکلیف شرعی است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش: ازدواج کردن و فرزندآوری یک تکلیف شرعی است محمد حسنی: سیاست کاهش جمعیت، خواست آمریکاست و در تقابل با این سیاست، ترغیب به اصل ازدواج و هم فرزند آوری مهم و اساسی است. ازدواج کردن و فرزند آوری، یک تکلیف شرعی است. ازدواج و فرزند آوری ثمرات، برکات و شیرینی‌هایی […]

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش: ازدواج کردن و فرزندآوری یک تکلیف شرعی است

محمد حسنی:
سیاست کاهش جمعیت، خواست آمریکاست و در تقابل با این سیاست، ترغیب به اصل ازدواج و هم فرزند آوری مهم و اساسی است.

ازدواج کردن و فرزند آوری، یک تکلیف شرعی است. ازدواج و فرزند آوری ثمرات، برکات و شیرینی‌هایی دارد./جماران