رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعتماد: حکم اعدام دکتر قره حسنلو توسط یک مقام عالی لغو شد

اعتماد: حکم اعدام دکتر قره حسنلو توسط یک مقام عالی لغو شد روزنامه اعتماد نوشت: دیروز خبری به دست اعتماد رسید مبنی بر اینکه حکم اعدام حمید قره‌حسنلو، لغو شده است. طبق این خبر، گفته می‌شد که یکی از شخصیت‌های سیاسی برجسته و قدیمی کشور در نامه‌ای از مقامات عالی نظام درخواست کرده حکم این […]

اعتماد: حکم اعدام دکتر قره حسنلو توسط یک مقام عالی لغو شد

روزنامه اعتماد نوشت:
دیروز خبری به دست اعتماد رسید مبنی بر اینکه حکم اعدام حمید قره‌حسنلو، لغو شده است.

طبق این خبر، گفته می‌شد که یکی از شخصیت‌های سیاسی برجسته و قدیمی کشور در نامه‌ای از مقامات عالی نظام درخواست کرده حکم این فرد لغو شود.

ما با نویسنده نامه تماس گرفتیم و ایشان نوشتن نامه و دریافت پاسخ مثبت در این زمینه را تائید کرد.

طبیعی است که روزنامه اعتماد انتشار جزئیات را به بعد از انتشار اصل خبر از مجاری رسمی موکول می‌کند.