رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنایه پور ابراهیمی به نقش برخی نمایندگان در افزایش نرخ ارز!

کنایه پور ابراهیمی به نقش برخی نمایندگان در افزایش نرخ ارز! پور ابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به تاثیر تورم در قیمت ارز گفت: بخشی از این تورم ناشی از کسری بودجه است. بعضی آقایانی که الان منتقد تورم و افزایش نرخ دلار هستند، در ناترازی بودجه نقش داشتند.

کنایه پور ابراهیمی به نقش برخی نمایندگان در افزایش نرخ ارز!

پور ابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به تاثیر تورم در قیمت ارز گفت:
بخشی از این تورم ناشی از کسری بودجه است.

بعضی آقایانی که الان منتقد تورم و افزایش نرخ دلار هستند، در ناترازی بودجه نقش داشتند.