رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی دولت: افزایش قیمت ارز موقتی است/ از ناامنی خیابانی ناامید شدند، تلاش کردند آن را به اقتصاد سوق دهند

سخنگوی دولت: افزایش قیمت ارز موقتی است/ از ناامنی خیابانی ناامید شدند، تلاش کردند آن را به اقتصاد سوق دهند بهادری جهرمی در نشست مسئولین سیاسی بسیج دانشجویی خواهران در آبعلی دولت برای حمایت از بورس نرخ گاز خوراک را افزایش نداد زیرا سال گذشته که خبر تصویب افزایش در کمیسیون آمد، بورس قرمز شد […]

سخنگوی دولت: افزایش قیمت ارز موقتی است/ از ناامنی خیابانی ناامید شدند، تلاش کردند آن را به اقتصاد سوق دهند

بهادری جهرمی در نشست مسئولین سیاسی بسیج دانشجویی خواهران در آبعلی
دولت برای حمایت از بورس نرخ گاز خوراک را افزایش نداد زیرا سال گذشته که خبر تصویب افزایش در کمیسیون آمد، بورس قرمز شد و قطعاً با اجرای آن شرایط بدتر می‌شد.

این دولت، دولتی نیست که با ضرر زدن به مردم در بورس برای خودش منفعت ایجاد کند بلکه با یک سیاست متوازن تلاش می کند تا چرخ اقتصاد ما بچرخد.

اگر جنگ نباشد چرخه اقتصاد آمریکا نمی‌چرخد و الگوی توسعه آمریکا مبتنی بر جنگ است.

برخی که شعار آزادی می‌دهند توجه نمی‌کنند که معنی آزادی یعنی خودمان سرنوشت‌مان را مشخص کنیم نه اینکه کسی از بیرون سرنوشت ما را مشخص کند.

همان گونه که نا آرامی‌های اخیر موقتی بود، این افزایش قیمت ارز نیز به همین دلیل موقتی است

پیشرفتی که جمهوری اسلامی طی چهل و چند سال اخیر داشته با کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست

از ناامنی خیابانی ناامید شدند، تلاش کردند آن را به اقتصاد سوق دهند