رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمادگی ایران برای کمک به ادامه تحصیل زنان افغانستانی در دانشگاه‌ها

آمادگی ایران برای کمک به ادامه تحصیل زنان افغانستانی در دانشگاه‌ها معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری: ایران آمادگی دارد برای ادامه تحصیل زنان افغانستان در مقاطع مختلف تحصیل دانشگاهی یاریگر بانوان عزیز این کشور باشد.

آمادگی ایران برای کمک به ادامه تحصیل زنان افغانستانی در دانشگاه‌ها

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری:

ایران آمادگی دارد برای ادامه تحصیل زنان افغانستان در مقاطع مختلف تحصیل دانشگاهی یاریگر بانوان عزیز این کشور باشد.