رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گازرسانی به استخرهای تهران محدود شد

گازرسانی به استخرهای تهران محدود شد شرکت گاز تهران اعلام کرد که به دلیل اهمیت تامین گاز بخش خانگی، گاز استخرهای پر مصرف در تهران محدود شده است. پیگیری خبرنگار ایسنا از شرکت گاز تهران حاکی از عدم قطع گاز سایر اماکن ورزشی و ورزشگاه آزادی است.

گازرسانی به استخرهای تهران محدود شد

شرکت گاز تهران اعلام کرد که به دلیل اهمیت تامین گاز بخش خانگی، گاز استخرهای پر مصرف در تهران محدود شده است.

پیگیری خبرنگار ایسنا از شرکت گاز تهران حاکی از عدم قطع گاز سایر اماکن ورزشی و ورزشگاه آزادی است.