رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاظم صدیقی، امام جمعه تهران: مقام معظم رهبری، ولی خداوند است، دید شخصی ندارد و الهام الهی دارد

کاظم صدیقی، امام جمعه تهران: مقام معظم رهبری، ولی خداوند است، دید شخصی ندارد و الهام الهی دارد خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به نقل قولی از سیدحسن نصرالله، گفت: مقام معظم رهبری ولی خداوند است که دید شخصی ندارد و الهام الهی دارد و اگر دولت‌ها تحت فرمان ولایت عمل می‌کردند، امروز چنین مشکلات […]

کاظم صدیقی، امام جمعه تهران: مقام معظم رهبری، ولی خداوند است، دید شخصی ندارد و الهام الهی دارد

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به نقل قولی از سیدحسن نصرالله، گفت: مقام معظم رهبری ولی خداوند است که دید شخصی ندارد و الهام الهی دارد و اگر دولت‌ها تحت فرمان ولایت عمل می‌کردند، امروز چنین مشکلات اقتصادی در کشور نداشتیم.