رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین واکنش «لوکادیا» به ترک ایران

اولین واکنش «لوکادیا» به ترک ایران مهاجم پرسپولیس: من نیامدم که بقیه را راضی کنم، اگه توجه و رضایت بقیه را می‌خواستم در مورد اتفاقاتی که در ایران افتاد با همه خبرگزاری‌ها مصاحبه می‌کردم اما فقط افراد نزدیک به من می‌دانند چه اتفاقی افتاد. از هیچ کس عذرخواهی نمی‌کنم!

اولین واکنش «لوکادیا» به ترک ایران

مهاجم پرسپولیس:
من نیامدم که بقیه را راضی کنم، اگه توجه و رضایت بقیه را می‌خواستم در مورد اتفاقاتی که در ایران افتاد با همه خبرگزاری‌ها مصاحبه می‌کردم اما فقط افراد نزدیک به من می‌دانند چه اتفاقی افتاد. از هیچ کس عذرخواهی نمی‌کنم!