رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیش‌بینی افزایش کرونا تا نوروز

پیش‌بینی افزایش کرونا تا نوروز دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا: به نظر می‌رسد موج هشتم از دو – سه هفته آینده شروع به افزایش می‌کند و تا عید این پیک را خواهیم داشت. هنوز گزارشی از افزایش مرگ‌ومیر ناشی از زیرسویه‌های جدید، در کشورهای دیگر نسبت به زیرسویه‌های دیگر اُمیکرون نداریم.

پیش‌بینی افزایش کرونا تا نوروز

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا:
به نظر می‌رسد موج هشتم از دو – سه هفته آینده شروع به افزایش می‌کند و تا عید این پیک را خواهیم داشت.

هنوز گزارشی از افزایش مرگ‌ومیر ناشی از زیرسویه‌های جدید، در کشورهای دیگر نسبت به زیرسویه‌های دیگر اُمیکرون نداریم.