رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دخالت اتباع حدود ۴ کشور در ترور حاج قاسم/ صدور قرار بازداشت برای افرادی در عراق

دخالت اتباع حدود ۴ کشور در ترور حاج قاسم/ صدور قرار بازداشت برای افرادی در عراق رئیس کمیته پیگیری پرونده ترور قاسم سلیمانی در وزارت امور خارجه: کسانی که در اجرای این جنایت مباشر بودند یا مساعدت کردند زیاد هستند و اسامی تعداد زیادی از آنها در اختیار مقامات قضایی ایران قرار گرفته است. این […]

دخالت اتباع حدود ۴ کشور در ترور حاج قاسم/ صدور قرار بازداشت برای افرادی در عراق

رئیس کمیته پیگیری پرونده ترور قاسم سلیمانی در وزارت امور خارجه:
کسانی که در اجرای این جنایت مباشر بودند یا مساعدت کردند زیاد هستند و اسامی تعداد زیادی از آنها در اختیار مقامات قضایی ایران قرار گرفته است.

این افراد اتباع حدود سه تا چهار کشورند.

افرادی را در عراق داشته‌ایم که با توجه به برخی از اسناد و مدارک، اتهاماتی متوجه آنها شده و در همین ارتباط برای آنها قرار بازداشت صادر شده است.