رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکایت عضو سابق هیات مدیره از استقلال: طلب ۷ میلیاردی با جریمه دیرکرد به ۵۱ میلیارد تومان رسید

شکایت عضو سابق هیات مدیره از استقلال: طلب ۷ میلیاردی با جریمه دیرکرد به ۵۱ میلیارد تومان رسید عبدالرضا موسوی عضو سابق هیات مدیره باشگاه استقلال که چند سال قبل در این باشگاه حضور داشت رقمی معادل ۷ میلیارد تومان به این باشگاه کمک کرد اما بعد از جدایی وی خواستار مطالبات خود شد. از […]

شکایت عضو سابق هیات مدیره از استقلال: طلب ۷ میلیاردی با جریمه دیرکرد به ۵۱ میلیارد تومان رسید

عبدالرضا موسوی عضو سابق هیات مدیره باشگاه استقلال که چند سال قبل در این باشگاه حضور داشت رقمی معادل ۷ میلیارد تومان به این باشگاه کمک کرد اما بعد از جدایی وی خواستار مطالبات خود شد.

از زمان درخواست وی تا امروز او مرتب پیگیر وصول مطالباتش شده تا جایی که حالا با دیرکرد طلب وی به ۵۱ میلیارد تومان رسیده است! /خبرورزشی


جدیدترین خبرها