رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: جریان‌های سیاسی لبنان بدون هرگونه مداخله خارجی قادر به تعیین رئیس جمهوری خود خواهند بود

امیرعبداللهیان: جریان‌های سیاسی لبنان بدون هرگونه مداخله خارجی قادر به تعیین رئیس جمهوری خود خواهند بود وزیر امور خارجه ایران در بیروت: ایران از مردم، دولت، ارتش و جریان مقاومت در لبنان حمایت می‌کند. ما همه جریان‌های سیاسی در لبنان را دعوت می‌کنیم که در مسیر گفت‌وگو و توافق هرچه زودتر نسبت به انتخاب رئیس […]

امیرعبداللهیان: جریان‌های سیاسی لبنان بدون هرگونه مداخله خارجی قادر به تعیین رئیس جمهوری خود خواهند بود

وزیر امور خارجه ایران در بیروت:

ایران از مردم، دولت، ارتش و جریان مقاومت در لبنان حمایت می‌کند.

ما همه جریان‌های سیاسی در لبنان را دعوت می‌کنیم که در مسیر گفت‌وگو و توافق هرچه زودتر نسبت به انتخاب رئیس جمهوری این کشور و تکمیل فرایند سیاسی در لبنان اقدام کنند.

تردیدی نداریم که جریان‌های سیاسی مختلف در لبنان با شایستگی و بدون هرگونه مداخله خارجی قادر به تعیین رئیس جمهوری خود خواهند بود.