رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب آزادی با وثیقه «اکبر طبری»

تکذیب آزادی با وثیقه «اکبر طبری» در پی انتشار مطالبی در مورد آزادی با وثیقه اکبر طبری، مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن تکذیب شایعات اعلام کرد اکبر طبری هم‌اکنون در زندان و در حال طی دوران محکومیش است.

تکذیب آزادی با وثیقه «اکبر طبری»

در پی انتشار مطالبی در مورد آزادی با وثیقه اکبر طبری، مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن تکذیب شایعات اعلام کرد اکبر طبری هم‌اکنون در زندان و در حال طی دوران محکومیش است.