رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین وضعیت رنگبندی شهرهای کشور/ ۱۲ شهر در وضعیت نارنجی

آخرین وضعیت رنگبندی شهرهای کشور/ ۱۲ شهر در وضعیت نارنجی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته های گذشته ۰ بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۷ به ۱۲ شهر رسید. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از […]

آخرین وضعیت رنگبندی شهرهای کشور/ ۱۲ شهر در وضعیت نارنجی

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:
بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته های گذشته ۰ بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۷ به ۱۲ شهر رسید.
همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۰۱ به ۱۴۳ شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۴۰ به ۲۹۳ شهر کاهش یافت.

قرمز: ۰ شهر
نارنجی: ۱۲ شهر
زرد: ۱۴۳ شهر
آبی: ۲۹۳ شهر