رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تنها در ۸ ماه، بیش از ۱۳ هزار نفر در جاده‌های ایران کشته شده‌اند

تنها در ۸ ماه، بیش از ۱۳ هزار نفر در جاده‌های ایران کشته شده‌اند تعداد کشته‌های تصادفات رانندگی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۴ درصد بیشتر شده است./روزنامه اعتماد

تنها در ۸ ماه، بیش از ۱۳ هزار نفر در جاده‌های ایران کشته شده‌اند

تعداد کشته‌های تصادفات رانندگی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۴ درصد بیشتر شده است./روزنامه اعتماد