رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرار نخبگان تابعی از وضعیت اقتصادی است

فرار نخبگان تابعی از وضعیت اقتصادی است نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: تا زمانی که ثبات اقتصادی در کشور فراهم نشود بسیاری از کارها در حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی عقیم می ماند؛ حداکثر حقوق استاد دانشگاهی ۵۰۰ دلار است حال اینکه همان فرد می تواند در کشور دیگری تا ۱۰ هزار دلار حقوق […]

فرار نخبگان تابعی از وضعیت اقتصادی است

نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

تا زمانی که ثبات اقتصادی در کشور فراهم نشود بسیاری از کارها در حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی عقیم می ماند؛ حداکثر حقوق استاد دانشگاهی ۵۰۰ دلار است حال اینکه همان فرد می تواند در کشور دیگری تا ۱۰ هزار دلار حقوق دریافت کند که این خود مشوقی برای مهاجرت استاد دانشگاه است.