رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار روزنامه جمهوری اسلامی نسبت به بحرانی شدن شرایط کشور؛ تا دیر نشده در سیاست خارجی تجدیدنظر اساسی شود

هشدار روزنامه جمهوری اسلامی نسبت به بحرانی شدن شرایط کشور؛ تا دیر نشده در سیاست خارجی تجدیدنظر اساسی شود به گزارش جمهوری اسلامی، این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که دیپلماسی خارجی ما ضعیف است. زیاده ‌روی در نزدیک شدن به چین و روسیه، کوتاهی در توجه به تحکیم روابط با همسایگان جنوبی، اصرار بر […]

هشدار روزنامه جمهوری اسلامی نسبت به بحرانی شدن شرایط کشور؛ تا دیر نشده در سیاست خارجی تجدیدنظر اساسی شود

به گزارش جمهوری اسلامی، این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که دیپلماسی خارجی ما ضعیف است. زیاده ‌روی در نزدیک شدن به چین و روسیه، کوتاهی در توجه به تحکیم روابط با همسایگان جنوبی، اصرار بر کوچک شمردن تحریم‌های ناشی از شکست خوردن برجام و بی‌اعتنائی به «اف‌ا‌ی‌تی‌اف» از جمله موارد ضعف سیاست کلان خارجی ما هستند.

تعلل‌هائی که در زمینه حل موضوع برجام و پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف داشته‌ایم را نباید نادیده بگیریم. در این زمینه، پیروی از نقطه ‌نظر افراطیون که کشور را دچار مشکلات روزافزون تحریم کرده است، نباید ادامه پیدا کند. اگر تا دیر نشده، در سیاست‌های کلان خارجی تجدید نظر نشود، بر مشکلات افزوده خواهد شد، وضعیتی که کشور تاب تحمل آن را نخواهد داشت./ جمهوری اسلامی