رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتفاق عجیب در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ دانشجو حاضر بود؛ دانشگاه امتحان نگرفت!

اتفاق عجیب در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ دانشجو حاضر بود؛ دانشگاه امتحان نگرفت! ماجراهای عجیب و غریبی این روزها به دنبال موجه سرما و کاهش فشار گاز کم ندیدیم؛ از تصمیمات مختلف دستگاه‌ها تا نحوه اعلام تعطیلی‌ها. از قرار معلوم دانشگاه‌ها هم از این اتفاقات مستثنی نشدند. در یکی از پدیده‌های جالب و کم‌سابقه، […]

اتفاق عجیب در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ دانشجو حاضر بود؛ دانشگاه امتحان نگرفت!

ماجراهای عجیب و غریبی این روزها به دنبال موجه سرما و کاهش فشار گاز کم ندیدیم؛ از تصمیمات مختلف دستگاه‌ها تا نحوه اعلام تعطیلی‌ها.

از قرار معلوم دانشگاه‌ها هم از این اتفاقات مستثنی نشدند. در یکی از پدیده‌های جالب و کم‌سابقه، با وجود دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در محل برگزاری امتحانات اما دانشگاه امتحانات امروز را برگزار نکرد!

تصویر تابلوی اعلانات دانشکده هم نشان می‌دهد دو امتحان امروز دانشجویان به تعویق افتاده و در تاریخ‌های جدید برگزار می‌شوند.

درخصوص تصمیم دانشگاه نسبت به برگزاری امتحانات روز دوشنبه هم حرف‌های ضد و نقیضی شنیده می‌شود. با وجود اعلام خبر برگزاری امتحانات از سوی معاون دانشگاه اما برخی دانشجویان از تصمیم دانشکده برای تعویق خبر می‌دهند./ کانال نبض دانشجو