رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر راه از مردم عذرخواهی کرد: باید مشکلات را به حداقل می‌رساندیم

وزیر راه از مردم عذرخواهی کرد: باید مشکلات را به حداقل می‌رساندیم بذرپاش: در روزهای گذشته مشکلاتی برای مردم رخ داد که در این خصوص از کسانی که دچار زحمت شدند عذرخواهی می‌کنم. شاید ما بهتر می‌توانستیم ارائه خدمت کنیم، باید با برنامه‌ریزی بهتر مشکلات را به حداقل می‌رساندیم اما باز هم این اتفاق افتاد.

وزیر راه از مردم عذرخواهی کرد: باید مشکلات را به حداقل می‌رساندیم

بذرپاش:
در روزهای گذشته مشکلاتی برای مردم رخ داد که در این خصوص از کسانی که دچار زحمت شدند عذرخواهی می‌کنم.

شاید ما بهتر می‌توانستیم ارائه خدمت کنیم، باید با برنامه‌ریزی بهتر مشکلات را به حداقل می‌رساندیم اما باز هم این اتفاق افتاد.