رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اختلال شدید در اینترنت کشور

اختلال شدید در اینترنت کشور از ساعت ۱۴:۳۸ امروز، اختلال‌های شدیدی در اینترنت کشور مشاهده می‌شود. در پی این اختلال، حتی دسترسی به برخی پیام‌رسان‌های ایرانی و وب‌ سایت‌های داخلی برای بخشی از کاربران امکان پذیر نیست یا به سختی ممکن است. اختلال‌های مشابهی نیز دیشب از ساعت ۱۷ تا ۱۹ وجود داشت. وزارت ارتباطات […]

اختلال شدید در اینترنت کشور

از ساعت ۱۴:۳۸ امروز، اختلال‌های شدیدی در اینترنت کشور مشاهده می‌شود. در پی این اختلال، حتی دسترسی به برخی پیام‌رسان‌های ایرانی و وب‌ سایت‌های داخلی برای بخشی از کاربران امکان پذیر نیست یا به سختی ممکن است.

اختلال‌های مشابهی نیز دیشب از ساعت ۱۷ تا ۱۹ وجود داشت. وزارت ارتباطات درباره اختلال کنونی و همینطور اختلال دیشب بیانیه‌ یا توضیحی منتشر نکرده است.