رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اصرار مقتدى صدر بر استفاده از واژه جعلی براى خلیج فارس

اصرار مقتدى صدر بر استفاده از واژه جعلی براى خلیج فارس مقتدی صدر، رهبر جریان صدر با پافشاری و اصرار بر به کار بردن واژه جعلی، برد تیم ملی عراق در مقابل عمان و قهرمانی جام ملت های خلیج فارس را تبریک گفت

اصرار مقتدى صدر بر استفاده از واژه جعلی براى خلیج فارس

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر با پافشاری و اصرار بر به کار بردن واژه جعلی، برد تیم ملی عراق در مقابل عمان و قهرمانی جام ملت های خلیج فارس را تبریک گفت